Archiwa

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ TRAKTUJĄ

Projekt JAK CIE WIDZĄ, TAK CIĘ TRAKTUJĄ skierowany jest grupy 20 dorosłych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, absolwentów szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu. Realizacja zadania przyczyni się do zminimalizowania zagrożenia dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, wzrostu poziomu wiedzy i aktywności społecznej oraz zawodowej beneficjentów projektu, nabycia przez nich umiejętności praktycznego wykorzystania komputera, wzrost ich zaradności i umiejętności życiowych, zniwelowania niskiej samooceny oraz poprawienia relacji z ludźmi.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych zostanie 20 godzin dydaktycznych wykładów interaktywnych, których zadaniem jest wprowadzenie uczestników w dane zagadnienie oraz 260 godzin dydaktycznych warsztatów umiejętności praktycznych. Projekt zakłada przeprowadzenie 14 godzin indywidualnych konsultacji dla każdego beneficjenta m. in. ze stomatologiem, prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym.
Rodzaj zajęć zaplanowanych w projekcie:
1. Doradztwo zawodowe
2. Obsługa komputera – warsztaty
3. Komunikacja i motywacja – warsztaty
4. Kompetencje rodzicielskie – warsztaty
5. Rozwiązywanie konfliktów i asertywność – warsztaty
6. Ekonomia i bezpieczeństwo gospodarstwa domowego – warsztaty
7. Higiena i pielęgnacja skóry twarzy i ciała – wykład i warsztaty
8. Higiena oraz kosmetyka rąk i stóp – wykład i warsztaty
9. Zabiegi fryzjerskie – wykład i warsztaty
10. Podstawowe umiejętności krawieckie – wykład i warsztaty
11. Higiena jamy ustnej – wykład i indywidualne konsultacje stomatologiczne
12. Zasady prawidłowego odżywiania – warsztaty
13. Stylistyka wyglądu – warsztaty
14. Sesja fotograficzna prezentująca umiejętności nabyte przez uczestników

Projekt realizowany będzie pomiędzy 15. maja a 30. listopada 2013 roku. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
FIO_MPiPS_logo1_resized