Archiwa

Spotkanie z p. Jarosławem Dudą

15 marca odbyło się spotkanie prezes fundacji, młodzieży i ich rodziców z Sekretarzem Stanu Jarosławem Dudą, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiona została sytuacja absolwentów szkół zawodowych dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, którzy po ukończeniu szkoły, mimo podjętych starań nie mają ani orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ani świadczeń rentowych ani pracy.Wielu z nich jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Pan Minister
obiecał podjąć działania, które w sposób systemowy dadzą wsparcie tej grupie osób.

Spotkanie z p. Jarkiem